Zwroty i reklamacje

Zasady zwrotów i reklamacji

Zwroty:

 1. Nie ma możliwości zwrotu zamówionych produktów oznakowanych wg. wytycznych Zamawiającego.
 2. Nie ma możliwości zwrotu produktów wyprodukowanych wg. specyfikacji Zamawiającego.
 3. Towar nieoznakowany można zwrócić odpłatnie w ciągu 7 dni od jego odbioru, koszt zwrotu to 20% wartości zwracanego towaru.
 4. Zwracane produkty nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Produkty niespełniające wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie podlegają zwrotowi i nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte. W razie zwrotu towarów, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta. 

Reklamacje:

 1. Reklamacje jakościowe i ilościowe produktów oraz reklamacje dotyczące usług znakowania przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, reklamacje na wady ukryte w ciągu 12 miesięcy od dostawy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać mailowo u osoby prowadzącej zamówienie na reklamowany towar, należy opisać co jest uszkodzone i przesłać ewentualne zdjęcia. Skontaktujemy się z Zamawiającym w przeciągu 3 dni  roboczych mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi fizycznie zwrócony reklamowany towar, odesłany do siedziby firmy ELJOT na własny koszt.
 4. Firma ELJOT nie odpowiada za błędy w treści znakowania (w tym gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, graficzne), które Zamawiający zaakceptował do realizacji.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy kurierze niezwłocznie po jego dostarczeniu pod wskazany w zamówieniu adres. Za uszkodzenia mechaniczne kartonów i produktów odpowiada firma kurierska, wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Po odebraniu od kuriera przesyłki roszczenia za uszkodzony w transporcie towar nie będą rozpatrywane.
 6. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają̨ Zamawiającego do reklamowania całej dostawy. 
 7. Firma ELJOT ponosi odpowiedzialność́ za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą̨ rozpatrywane. 
 8. Reklamacje nie są rozpatrywane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.