Instrukcja palenia świec

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
 2. Nigdy nie pozostawiaj świec bez nadzoru.
 3. Pozostaw przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami.
 4. Utrzymuj wosk wolny od zanieczyszczeń oraz z dala od zapałek i innych produktów łatwopalnych.
 5. Przycinaj knoty do ok 0,6 cm przed zapaleniem.
 6.  Świece należy palić w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych (np. firanek, zasłon), nie umieszczaj świec w pobliżu źródeł ciepła  oraz w przeciągu.
 7. Pal świece na równej i stabilnej powierzchni.  Używaj podstawki do świec.
 8. Zabezpiecz meble przed ciepłem używając podstawki np. szklany lub porcelanowy talerz. W trakcie wypalania świecy jej podstawa może się nagrzewać i spowodować odbarwienie powierzchni mebli.
 9. Pal świecę z dala od przeciągów, aby uniknąć efektu kopcenia i niebezpieczeństwa rozprzestrzenienia się ognia.
 10. Nie przesuwaj palącej się świecy.
 11. Pal świece w pozycji pionowej.
 12.  nie używaj płynu do gaszenia świecy.

OGÓLNE ZASADY PALENIA ŚWIEC:

Prawidłowe palenie świecy ma istotny wpływ na jej żywotność oraz Wasze bezpieczeństwo i zadowolenie. Dlatego też poniżej przedstawiamy kilka zasad dotyczących palenia świec sprzedawanych w naszym sklepie:

1. Czas palenia.

Prawidłowe palenie świecy wiąże się z roztopieniem wosku na całej szerokości. W tym celu świeca powinna być palona 2-3 godziny w celu roztopienia wosku na powierzchni. Dzięki temu świeca będzie palić się równo oraz nie powstaną tzw. tunele powstające wtedy, kiedy świeca zostaje zapalona na zbyt krótki czas.

2. Długość knota.

Należy pamiętać, aby knot świecy nie był zbyt długi. Zarówno jak dla świec z drewnianym knotem i zwykłym zaleca się, aby jego długość wynosiła min. 5mm. Jeśli knot jest dłuższy świeca może dymić. Przycinanie knota powinno odbywać się, kiedy wosk na powierzchni jest twardy. Umożliwi to zachowanie czystości wosku. Wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć.

4. Otoczenie.

Świeca nie powinna być palona przy oknie, wywietrznikach oraz miejscach narażone na przeciągi. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować dymieniem świecy, a tym samym nieprawidłowym paleniem.

5. Gdy świeca dotrze do Twego domu, pozwól jej uzyskać temperaturę pokojową. 

 Co jeśli świeca wypala się „tunelowo”?

Wypalanie tunelowe to nieprawidłowe wytapianie się wosku. Wosk nie rozpuszcza się po brzegi świecy, tylko ku dołowi aż do dna. Jeśli świeca wypala się tunelowo to znaczy, że czas jednorazowego palenia był zbyt krótki i wosk na powierzchni nie miał szansy stopnieć aż po brzegi świecy. Warto więc pamiętać o tym, aby jednorazowo świecę palić ok 3-4 godziny tak, aby płynny wosk pokrył całą powierzchnię świecy.